ایران هک به منظور ایجاد زمینه ای آزاد برای تبادل دانش و فناوری های مربوط به امنیت شبکه ایجاد شده است. این سایت و انجمن مربوطه از طریق سرورهای پیشرفته، قوی و مطمئن https:/www.sparenet.com در اختیار کاربران ایرانی قرار گرفته است تا بتواند خلاء ناشی از بسته شدن انجمن های ایرانی را پر کرده و از این طریق تداوم ارتباط میان اعضای متخصص وعلاقمندان به مسائل شبکه و امنیت را تضمین کند. ما مدیران ایران هک بر مبنای اعتقاد به سربلندی ایران و ایرانی به تلاش شبانه روزی در ارتقاء سطح دانش اعضای انجمن ایران هک از هیچ کوششی فرو نخواهیم گذاشت که:

دسترسی عمومی به جدیدترین ابزار و فن آوری های شبکه و امنیت تضمین واستقلال و عدم وابستگی به گروه یا ایدئولوژی خاصی حفظ گردد.

بنابراین از میهمانان و اعضای محترم خواهشمندیم با مطالعه ی قوانین ایران هک و رعایت اصل احترام، از ذکر مسائل غیر فنی و اعتقادی پرهیز نمایند.