SpareNet Servers Advertising & Link Exchange

اطلاعیه

بستن
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

محدود کردن cpu برای کاربر

بستن
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
نوشته‌های جدید

 • محدود کردن cpu برای کاربر

  [align=RIGHT]۱- ابتدا وارد SSH به وسیله کاربر ریشه شوید.[/align] [align=RIGHT]۲- دایرکتوری را تغییر مدهیم و به آدرس زیر میرویم:[/align] cd /usr/local/src
  [align=RIGHT]3- دانلود میکنیم:[/align] wget http://www.r-fx.ca/downloads/prm-current.tar.gz
  [align=RIGHT]4- از فشردگی خارج میکنیم:[/align] tar -zxvf prm-current.tar.gz
  cd prm-0.*
  [align=RIGHT]5- نصب را آغاز میکنیم:[/align] ./install.sh
  rm -Rf /usr/local/src/prm*
  [align=RIGHT]تنظیم این برنامه[/align] [align=RIGHT]۱- فایل پیکربندی را باز میکنیم[/align] nano -w /usr/local/prm/conf.prm
  [align=RIGHT]2- ارسال اخطار به ایمیل، مقادیر زیر را اینگونه تغییر دهید:[/align] Change USR_ALERT=”0″ to USR_ALERT=”1″
  USR_ADDR=”root”
  [align=RIGHT]به جای root ایمیل مورد نظر خود را وارد کنید.[/align] [align=RIGHT]استفاده از برنامه:[/align] /usr/local/sbin/prm -s
  /usr/local/sbin/prm -q
  [align=center][/align]
  [align=center][/align]
صبر کنید ..
X