SpareNet Servers Advertising & Link Exchange

اطلاعیه

بستن
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

ایجاد یک کاربر جدید با سطح دسترسی مناسب در لینوکس

بستن
X
 
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
نوشته‌های جدید

 • ایجاد یک کاربر جدید با سطح دسترسی مناسب در لینوکس

  کاربرها
  براي هر کاربر يک شماره user ID )UID) منحصربفرد تعيين شده است. OUID مشخص کننده root است
  نام هاي کاربري و UID ها در /etc/passwd ذخيره شده اند
  کاربران دستيابي کامل به دايرکتوريهاي home خودشان را دارند
  کاريران براي دستيابي کامل به دايرکتوريهاي ديگر محدود و يا غير قابل دسترس هستند

  کاربرها به گروه ها اختصاص داده شده اند
  GID ها در /etc/group ذخيره شده اند
  به هر کاربر گروه اختصاصي شان داده شده است که ميتوانيم به هر گروه هاي ديگر براي دسترسي اضافي , اضافه شود
  همه کاربران در يک گروه ميتوانند فايلهاي که متعلق به گروه است را share کنند


  امنيت فايل لينوکس
  هر فايل يک UID و يک GID خودشان را دارند
  هر فرآيند در نتيجه فعال شدن يک UID و GID است ساختن و یا ایجاد حساب کاربری user
  برای ساختن یک user از فرمان useradd استفاده میکنیم [align=LEFT][root@localhost /]#useradd pooya[/align]
  با توجه به اینکه لینوکس یک سیستم عامل فوق العاده secure است برای user نیز باید یک پسورد داشته باشیم.از فرمان passwd همراه با نام user میتوانیم پسورد را تعیین کنیم [align=LEFT][root@localhost /]#passwd pooya[/align]
  سپس دودفعه باید پسورد مورد نظر را وارد کنید.توجه کنید که با توجه به security بالا لینوکس پسورد حتی با ستاره هم نشان داده نمیشود

  اگر بخواهیم یک اطلاعات اضافی مثل نام و نام خانوادگی و یا شماره تلفن به یک user اختصاص دهیم از c- میتوانیم استفاده کنیم [align=LEFT][root@localhost /]#useradd -c "pooya farizi" pooyaa[/align]
  اگر بخواهیم تغییری در user که درست کرده ایم بدهیم از فرمان usermod که به معنی modify است استفاده کنیم [align=LEFT][root@localhost /]#usermod -c "pooya farizi web site's" pooya[/align]
  پروفایل هر user جدیدی که درست میکنیم در دایرکتوری home/ ذخیره میشود.user ها ساخته شده همرا با اسم user,password,شماره UID-User ID ,GID-Group ID,home directoryو shell که زمانی که کاربر وارد میشود در گردش میفتد را میتوانیم در شاخه زیر مشاهده کنیم [align=LEFT][root@localhost /]#cat /etc/passwd[/align]
  با فرمان زیر میتوانیم user مورد نظر را حذف کنیم [align=LEFT][root@localhost /]#userdel pooya[/align]
  توجه کنید با اجرای فرمان بالا حساب کاربری کاربر حذف میشود اما اگر در دایرکتوری home/ برویم اسم کاربر را مشاهد میکنیم.به منظور حذف کامل حساب کاربر میتوانیم از فرمان زیر استفاده کنیم [align=LEFT][root@localhost /]#userdel -r pooya[/align]

  با فرمان زیر میتوانیم یک گروه برای کاربران درست کنیم [align=LEFT][root@localhost /]#groupadd -r project[/align]
  از فرمان زیر به منظور اضافه کردن کاربر به گروه استفاده میکنیم [align=LEFT][root@localhost /]#usermod -G project pooya[/align]
  در مسیر زیر کاربرانی که عضو گروه ما هستند قابل دیدن میباشند [align=LEFT][root@localhost /]#cat /etc/group[/align]
  با فرمان پایین میتوانیم یک کاربر را عضو دو گروه مختلف کنیم.برای این منظور یک گروه جدید میسازیم سپس کاربر را عضو هر دو گروه میکنیم [align=LEFT][root@localhost /]#groupadd -r proj
  [root@localhost /]#usermod -G proj,project pooya[/align]
  از فرمان زیر در جهت اینکه کاربر عضو کدام گروه است استفاده میشود [align=LEFT][root@localhost /]#groups pooya[/align]

  برای عوض کردن مالک یک فایل در گروه از فرمان زیر استفاده میکنیم.توجه کنید اسم فایل 123 و اسم کاربر pooya و اسم گروه project در نظر گرفته شده است [align=LEFT][root@localhost /]#chown pooya.project 123[/align]
  اگر بخواهیم یک کاربر عادی را مدیر یک گروه کنیم از فرمان زیر استفاده میکنیم [align=LEFT][root@localhost /]#gpasswd -A pooya project[/align]
  حال کاربری که مدیر فایل شده قابلیت این را دارد که کاربر جدید به گروه اضافه و یا از گروه خارج کند مدیر گروه جدید از فرمان زیر به منظور اضافه کردن کاربر به گروه استفاده میکند [align=LEFT][root@localhost /]#gpasswd -a ali project[/align]
  مدیر گروه جدید از فرمان زیر به منظور حذف کردن کاربر از گروه استفاده میکند [align=LEFT][root@localhost /]#gpasswd -d ali project[/align]
  [align=center][/align]
  [align=center][/align]
صبر کنید ..
X