اطلاعیه

Collapse
هیچ اطلاعیه ای هنوز ایجاد نشده است .

phpmyadmin scanner

Collapse
X
 • فیلتر
 • زمان
 • نمایش
پاک کردن همه
نوشته‌های جدید

 • phpmyadmin scanner

  سلام بچه ها
  امروز ی برنامه توپ واستون میذارم واسه پیدا کردن صفحات phpmyadmin
  حالشو ببرید[img]images/smilies/Smileys/10.gif[/img][align=left] [/align]

  http://cld.persiangig.com/download/m3qLbskFlq/phpmuadmin%20scanner.pl/dl
   

 • #2
  RE: phpmyadmin scanner

  دوست عزیز بصورت کد بزارین بهتره اینطوری مثل دفعه قبل که پرشین گیگ از دسترسی خارج شد میشه همه فایلها میپره !

  کد:
  #!/usr/bin/perl
   
      use HTTP::Request;
      use LWP::UserAgent;
   
  system ("cls");
  system ("title  (Yakamoz)...");
  print "\t\t//\n";   
  print "\t\t__\n";
  print "\t\t\t PHPmyadmin Finder v.x.x\n";
  print "\t\t\t Coded By !-Bb0yH4cK3r_Dz-!\n";
  print "\t\t\t Made In Azarbycan\n";
  print "\t\t\t Version In English\n";
  print "\t\t__\n";
  print "\n\n";
  sleep (1);
      print "\n\n";
      print "\t HOST=> (ex: http://www.site.com)\n";
      print "\t HOST=> :";
      $host=<STDIN>;
      chomp($host);
      if($host !~ /http:\/\//) { $host = "http://$host"; };
   
  print "\n\n";
  print "\t\t*-*-*-*-*-* Scanning *-*-*-*-*-*\n";
  print "\n\n";
  @p = ("/phpMyAdmin/",
  "/phpmyadmin/",
  "/PMA/",
  "/admin/",
  "/dbadmin/",
  "/mysql/",
  "/myadmin/",
  "/phpmyadmin2/",
  "/phpMyAdmin2/",
  "/phpMyAdmin-2/",
  "/php-my-admin/",
  "/phpMyAdmin-2.2.3/",
  "/phpMyAdmin-2.2.6/",
  "/phpMyAdmin-2.5.1/",
  "/phpMyAdmin-2.5.4/",
  "/phpMyAdmin-2.5.5-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.5.5-rc2/",
  "/phpMyAdmin-2.5.5/",
  "/phpMyAdmin-2.5.5-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.5.6-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.5.6-rc2/",
  "/phpMyAdmin-2.5.6/",
  "/phpMyAdmin-2.5.7/",
  "/phpMyAdmin-2.5.7-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-alpha/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-alpha2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-beta1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-beta2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-rc2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-rc3/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-pl2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.0-pl3/",
  "/phpMyAdmin-2.6.1-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.1-rc2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.1-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.1-pl2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.1-pl3/",
  "/phpMyAdmin-2.6.2-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.2-beta1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.2-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.2-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.3/",
  "/phpMyAdmin-2.6.3-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.3/",
  "/phpMyAdmin-2.6.3-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.4-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.4-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.6.4-pl2/",
  "/phpMyAdmin-2.6.4-pl3/",
  "/phpMyAdmin-2.6.4-pl4/",
  "/phpMyAdmin-2.6.4/",
  "/phpMyAdmin-2.7.0-beta1/",
  "/phpMyAdmin-2.7.0-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.7.0-pl1/",
  "/phpMyAdmin-2.7.0-pl2/",
  "/phpMyAdmin-2.7.0/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0-beta1/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0-rc2/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0.1/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0.2/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0.3/",
  "/phpMyAdmin-2.8.0.4/",
  "/phpMyAdmin-2.8.1-rc1/",
  "/phpMyAdmin-2.8.1/",
  "/phpMyAdmin-2.8.2/",
  "/sqlmanager/",
  "/mysqlmanager/",
  "/p/m/a/",
  "/PMA2005/",
  "/pma2005/",
  "/phpmanager/",
  "/php-myadmin/",
  "/phpmy-admin/",
  "/webadmin/",
  "/sqlweb/",
  "/websql/",
  "/webdb/",
  "/mysqladmin/",
  "/mysql-admin/");
   
  foreach $myadmin(@p){
   
  $url = $host.$myadmin;
  $request = HTTP::Request->new(GET=>$url);
  $useragent = LWP::UserAgent->new();
   
  $response = $useragent->request($request);
  if ($response->is_success){print "Found : $url\n";}
  if ($response->content=~ /Access Denied/){print "Found : $url =>[Error & Access Denied]\n";}
  else {print "NotFound : $myadmin\n";}
   
  }
  [align=center]IRH WebScanner Tools V.1
  |90%//////////////////////////////////////////|

  [/align]

  نظر

  صبر کنید ..
  X